Medijski centar Bingaloo
Ulica talcev 3a
8000 Novo mesto

 

Ako imate prijedlog, pitanje ili kompliment, kontaktirajte nas e-poštom: studioinfo@bingaloo.net.

Zahvaljujemo ti se!

 

Kontakt za oglašavanje i marketing:

Luka Cigale, direktor Medijskog centra Bingaloo
e-mail: luka.cigale@bingaloo.net

Luka Pavlin, administrativni ured
e-mail: luka.pavlin@bingaloo.net

Maj Kerin Colarič, urednica teksta
e-mail: maj.kerin.colaric@bingaloo.net

 

“Only the best from us for you, we are Bingaloo!”