Didi, Cili, Pili in Žiga so uspešno zaključili maturo na Ekonomski šoli Novo mesto! Zdaj pa novim zmagam in dogodivščinam naproti.